راهنمای نحوه نوبت گیری آنلاین

دراین صفحه می توانید نحوه ی نوبت گیری را قدم به قدم مشاهده و سپس به نوبت گیری اقدام فرمایید.

نوبت گیری در سامانه ی کلینیک دکتر آثاریان نوبت گیری در سامانه ی کلینیک دکتر آثاریان

2 روش برای ادامه ی مسیر وجود دارد.

روش اول

نوبت گیری در سامانه ی کلینیک دکتر آثاریان نوبت گیری در سامانه ی کلینیک دکتر آثاریان نوبت گیری در سامانه ی کلینیک دکتر آثاریان نوبت گیری در سامانه ی کلینیک دکتر آثاریان

روش دوم

نوبت گیری در سامانه ی کلینیک دکتر آثاریان نوبت گیری در سامانه ی کلینیک دکتر آثاریان نوبت گیری در سامانه ی کلینیک دکتر آثاریان

بعد از انتخاب یکی از دو روش بالا زمان مورد نظرخودرا انتخاب کنید.

نوبت گیری در سامانه ی کلینیک دکتر آثاریان

حال نوبت به وارد کردن اطلاعات شخصی خود می باشد.

نوبت گیری در سامانه ی کلینیک دکتر آثاریان

اگر تا بحال در سامانه ثبت نام نکرده اید لطفا اطلاعات را بطورکامل وارد کنید.

نوبت گیری در سامانه ی کلینیک دکتر آثاریان

اگر قبلا در سامانه نوبت گرفته اید، باید احراز هویت به یکی از 2روش زیر انجام دهید .

نوبت گیری در سامانه ی کلینیک دکتر آثاریان

یا

نوبت گیری در سامانه ی کلینیک دکتر آثاریان

سپس

نوبت گیری در سامانه ی کلینیک دکتر آثاریان نوبت گیری در سامانه ی کلینیک دکتر آثاریان

توجه فرمایید حتما درموقع مراجعه به کلینیک کد رهگیری رابه همراه داشته باشید.

<< برای حذف نوبت با کلینیک تماس فرمایید. >>