1 / 1
اطلاعیه

اطلاعیه

مراجعین توجه فرمایید.

1 سال قبل

شما کاربران عزیز ازین پس میتوانید با مراجعه به بخش درباره ما ازمکان کلینیک مطلع شوید و همین طور به کمک تور مجازی، آنلاین محیط دندانپزشکی آثاریان را ملاحظه فرمایید.علاوه براین امکانات با راهنمایی "راهنمای مراجعین " در قسمت نوبت گیری ، نوبت خود را به راحتی تعیین نمایید.